Συχνές ερωτήσεις σχετικά με τον νόμο περί τακτοποίησης των Αυθαιρέτων

 1. Τι σημαίνει αυθαίρετη κατασκευή

 2. Ποιος είναι υπεύθυνος για την αυθαίρετη κατασκευή;

 3. Πως μπορώ να γνωρίζω αν η κατοικία μου είναι αυθαίρετη, έχει υπερβάσεις ή έχει αυθαίρετες κατασκευές;

 4. Δεν γνωρίζω αν το κτίριο ή η κατασκευή μου έχει άδεια τι πρέπει να κάνω;

 5. Έχω δεχθεί καταγγελία για αυθαίρετη κατασκευή, τι γίνεται σε αυτήν την περίπτωση;

 6. Κινδυνεύει η αυθαίρετη κατασκευή μου με κατεδάφιση;

 7. Στον νόμο για τακτοποίηση των αυθαιρέτων ποιες κατασκευές μπορούν να υπαχθούν;

 8. Γιατί να τακτοποιήσω το αυθαίρετο που έχω;

 9. Δεν γνωρίζω αν το αυθαίρετό μου βρίσκεται σε δασική περιοχή ή αρχαιολογικό χώρο ή αιγιαλό τι πρέπει να κάνω;

 10. Έχω νομιμοποιήσει το αυθαίρετό μου με τον νόμο 1337/83 (Νόμο Τρίτση) πρέπει να το δηλώσω και στον νέο νόμο τώρα;

 11. Έχω κάνει αλλαγές στην εσωτερική διαρρύθμιση του διαμερίσματός μου. Πρέπει να το δηλώσω στο νέο νόμο;

 12. Έχω υπαχθεί στο Ν.3843/10 και το Ν.4014/11 και πληρώνω τις δόσεις ή έχω ολοκληρώσει την πληρωμή των δόσεων και έχω περαιώσει την διαδικασία. Μπορώ να υπαχθώ εκ νέου στο νέο Νόμο Αυθαιρέτων 2013 για να μπορώ να επωφεληθώ του χαμηλότερου προστίμου και των περισσότερων δόσεων;

 13. Έχω υπαχθεί στο Ν.3843/10 και δεν έχω καταφέρει να αποπληρώσω το πρόστιμο στο χρονικό διάστημα που ορίστηκε και επιπλέον δεν έχω υπαχθεί στο Ν.4014/11. Τι μπορεί να προκύψει σε ό,τι αφορά το ακίνητό μου και τι μπορώ να κάνω;

   

 

Απαντήσεις:

 1. Αυθαίρετη είναι κάθε κατασκευή που εκτελείται: α) χωρίς οικοδομική άδεια, β) καθ' υπέρβαση της σχετικής άδειας, γ) με βάση άδεια οικοδομής που ανακλήθηκε μεταγενέστερα και δ) κατά παράβαση των σχετικών διατάξεων, δηλαδή των περιορισμών που θέτουν οι γενικοί ή ειδικοί όροι δόμησης της συγκεκριμένης περιοχής (οικοδομικές και ρυμοτομικές γραμμές, συντελεστής δόμησης, ποσοστό κάλυψης, μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος και επιτρεπόμενες χρήσεις), των διατάξεων του ΓΟΚ και του Κτιριοδομικού Κανονισμού.

 2. Υπεύθυνος γενικά είναι ο ιδιοκτήτης του ακινήτου

 3. Ο μόνος τρόπος για να γνωρίζετε αν η κατοικία/κατασκευή σας είναι αυθαίρετη ή έχει υπερβάσεις είναι να γίνει έλεγχος, από τον μηχανικό σας ή αν δεν έχετε από τους συμβούλους μηχανικούς του γραφείου μας, εάν υπάρχει άδεια και αν ναι αντιπαραβολή με τα σχέδια της αδείας. 

 4. Θα πρέπει να απευθυνθείτε στον μηχανικό σας ή στους συμβούλους μηχανικούς του γραφείου μας.

 5. Γενικά η καταγγελία μπορεί να γίνει από πρόσωπο το οποίο έχει έννομο συμφέρον. Το ΣτΕ δέχεται μια αρκετά διευρυμένη έννοια του εννόμου συμφέροντος σε ότι αφορά τα θέματα περιβάλλοντος και γενικότερα δόμησης και οικιστικού ελέγχου. Κατόπιν θα πραγματοποιηθεί αυτοψία από την αρμόδια πολεοδομία για το χαρακτηρισμό της κατασκευής ως αυθαίρετης και κατεδαφιστέας και επιβάλλονται τα πρόστιμα ανέγερσης και διατήρησης. Μία μόνο εξαίρεση υπάρχει: όταν η άδεια είναι σε ισχύ οπότε προτού κινήσει τη διαδικασία σύνταξης έκθεσης αυτοψίας υποχρεούται πλέον να απευθύνει έγγραφη ειδοποίηση προκειμένου ο ενδιαφερόμενος να υποβάλλει πλήρη φάκελο για αναθεώρηση. το παραπάνω ισχύει με την προϋπόθεση ότι τηρείται το περίγραμμα της οικοδομής ,ο συντελεστής δόμησης και όγκου. Στην περίπτωση αυτή η αναθεώρηση πρέπει να εκδοθεί μέσα σε προθεσμία τεσσάρων μηνών οπότε δεν επιβάλλονται τα πρόστιμα.

  Στην περίπτωση που η άδεια δεν είναι σε ισχύ τότε θα πρέπει ή να κατεδαφίσετε το αυθαίρετο κτίσμα ή να υπαχθείται στο Ν.4014/11 περί τακτοποίησης των αυθαιρέτων ώστε να μην πληρώσετε το πρόστιμο ανέγερσης και διατήρησης που θα σας επιβάλλει η πολεοδομία, πληρώνοντας το ειδικό πρόστιμο τακτοποίησης. Ακόμα και αν έχετε πληρώσει πρόστιμο ανέγερσης ή και διατήρησης, αυτά συμψηφίζονται στο τελικό ειδικό πρόστιμο διατήρησης

 6. Εξαρτάται από την ημερομηνία ανέγερσης του αυθαιρέτου και από ορισμένες άλλες προϋποθέσεις. Συμβουλευτείτε των μηχανικό σας ή τους συμβούλους μηχανικούς του γραφείου μας.

 7. Η τακτοποίηση αφορά κάθε είδους αυθαίρετη χρήση ή αυθαίρετη κατασκευή: κατοικία, εμπορικό κτίριο, βιομηχανία, τουριστική εγκατάσταση, δημόσιο κτίριο, κοινωφελές κτίριο, ακόμα και πισίνα, των οποίων ο φέρων οργανισμός ολοκληρώθηκε μέχρι την 28η Ιουλίου 2011. Εξαιρούνται οι κατασκευές που βρίσκονται σε αρχαιολογικούς χώρους, σε δασικές περιοχές και αιγιαλούς.

 8. Διότι πλέον δεν θα είναι εφικτή καμία μεταβίβαση ακινήτου το οποίο έχει αυθαίρετη κατασκευή. Για να πραγματοποιηθεί η μεταβίβαση θα απαιτείται υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη και ενός μηχανικού που θα δηλώνουν πως δεν υπάρχει αυθαίρετη κατασκευή ή πως το ακίνητο έχει υπαχθεί στον νόμο περί τακτοποίησης αυθαιρέτων.

 9. Ο Νόμος 4014/2011 δεν δίνει την δυνατότητα παράτασης σε όσους έχουν αυθαίρετο σε περιοχή που δεν έχουν αναρτηθεί δασικοί χάρτες ώστε να γνωρίζουν αν έχει νόημα να καταθέσουν το παράβολο, μέχρι να αναρτηθούν αυτοί οι χάρτες. Με λίγα λόγια θα πρέπει να ρισκάρουν.... Σε ό,τι αφορά τους αιγιαλούς πάλι δεν υπάρχουν χάρτες που να ορίζουν επακριβώς τους αιγιαλούς στην χώρα. Σε ό,τι αφορά τους αρχαιολογικούς χώρους  θα πρέπει να γίνει έλεγχος από πριν. Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να απευθυνθείτε στον μηχανικό σας ή στους συμβούλους μηχανικούς του γραφείου μας.

 10. Εάν έχετε υποβάλλει την β' δήλωση, άσχετα με το αν έχει εκδωθεί απόφαση οριστικής εξαίρεσης ή όχι, που προέβλεπε ο νόμος 1337/83 τότε δεν υπάρχει λόγος να υπαχθεί  το ακίνητο στον Νόμο 4014/11. Εάν δεν έχετε υποβάλλει την β' δήλωση ή καμία, τότε ναι πρέπει να το δηλώσετε τώρα. Προσοχή σε κάθε περίπτωση εάν η δήλωσή σας είχει απορριφθεί πρέπει να το δηλώσετε τώρα στον Ν4014/2011. Επίσης, πρέπει να να δηλωθεί και στην περίπτωση που είχατε υποβάλλει εκπρόθεσμη δήλωση με τον Ν1337/83 και δεν είχατε εκδόσει έγκαιρα την άδεια νομιμοποίησης.

 11. Εξαρτάται από την χρονολογία που έγιναν οι διαρρυθμίσεις και την έκτασή τους. Επικοινωνήστε με τον μηχανικό σας ή με τους συμβούλους μηχανικούς μας για να σας ενημερώσουμε.

 12. Σύμφωνα με το νομοσχέδιο του νέου νόμου περί αυαθαιρέτων που ψηφίστηκε το 2013 δίνεται η δυνατότητα σε όσους ιδιοκτήτες έχουν υπαχθεί στις ρυθμίσεις του Ν.3843/10 (ημιυπαίθριοι, πατάρια, υπόγεια κλπ) και του 4014/11 και έχουν πληρώσει τμήμα του πρόστίμου ή ακόμα και ολόκληρο το πρόστιμο, ακόμα και αν έχουν περαιώσει την διαδικασία με την σφραγίδα περαίωσης της οικίας Πολεοδομίας, να υπαχθουν εκ νέου στο νέο νόμο των αυθαιρέτων με συμψηφισμό των δόσεων και του παραβόλου που έχουν ήδη καταβάλλει.

  Ο νέος Νόμος 4178/13 ορίζει με διαφορετικό τρόπο πολλές έννοιες παραβάσεων σε σχέση με τον 4014/11 και καταργεί κάποιες όπως την διαφορετική διαμερισμάτωση. Επίσης δίνει τη δυνατότητα σε μικρές παραβάσεις (πέργκολες bbq κλπ) να τακτοποιηθούν χωρίς χρονικό περιορισμό.

  Επίσης δίνει τη δυνατότητα εξόφλησης μέχρι και σε 102 δόσεις από 50€/μήνα.

 13. Από τη στιγμή που το ακίνητο έχει δηλωθεί στο Ν.3843/10 ώς αυθαίρετο ή με αυθαίρετη χρήση τότε έχει ήδη ενημερωθεί το μήμα αυθαιρέτων της αρμόδιας Υπηρεσίας Δόμησης (πρώην Πολεοδομία). Σε περίπτωση που δεν έχει πληρωθεί το σύνολο το επιβληθέντος ειδικού προστίμου μέχρι την καταληκτική ημ/νια 31/05/2013 και το ακίνητο δεν έχει υπαχθεί για την ίδια τουλάχιστον πολεοδομική παράβαση στο Ν.4014/11, τότε η ενεργοποιείται η διαδικασία αυθαιρέτων δηλ. η δημιουργία φακέλου αυθαιρέτου για το συγκεκριμένο ακίνητο και η επιβολή των ανάλογουντων προστίμων

  1. Πρόστιμο ανέγερσης σε ποσοστό 30% επί της αξίας
   του αυθαιρέτου, όπως αυτή υπολογίζεται με βάση την ε-
   πιφάνεια του αυθαιρέτου επί την τιμή ζώνης που ισχύει
   στην περιοχή του ακινήτου, σύμφωνα με το σύστημα α-
   ντικειμενικών αξιών του Υπουργείου Οικονομικών κατά
   το χρόνο διαπίστωσης της παράβασης.

  2.  Πρόστιμο διατήρησης σε ποσοστό 5% επί της αξίας
   του αυθαιρέτου, όπως αυτή υπολογίζεται με βάση την ε-
   πιφάνεια του αυθαιρέτου επί την τιμή ζώνης που ισχύει
   στην περιοχή του ακινήτου, σύμφωνα με το σύστημα α-
   ντικειμενικών αξιών του Υπουργείου Οικονομικών κατά
   το χρόνο διαπίστωσης της παράβασης, το οποίο επιβάλ-
   λεται για κάθε έτος διατήρησης του κτιρίου από την ανέ-
   γερσή του ή την εγκατάσταση της χρήσης μέχρι την κα-
   τεδάφιση των κατασκευών και την επαναφορά της χρή-
   σης ή την έκδοση ή αναθεώρηση οικοδομικής αδείας.

Υπηρεσίες

Τα έργα μας

Διαχείριση Ακινήτων

Αυθαίρετα

Το neteng.gr χρησιμοποιεί cookies για να βελτιώσει τη διαδικτυακή εμπειρία σας. Εφόσον συνεχίσετε, συμφωνείτε με την χρήση των cookies από εμάς. Περισσότερα